Blog

Natuurlijk schrijf jij je niet zomaar in bij de eerste de beste opleider die je tegenkomt. Leer ons daarom beter kennen, bijvoorbeeld via onze blogs. We delen onze visie op leren en opleiden graag met jou, zodat je weet wat je kunt verwachten als je bij ons een opleiding komt volgen. Daarnaast vind je op deze pagina ook blogs die onze inhoudelijke visie behorend bij de werkvelden representeren. Mis je een onderwerp, of wil je reageren? Weet je welkom en mail ons op info@ponsacademie.nl. We gaan graag met je in gesprek.

Alle berichten
  • Alle berichten
  • Algemeen
  • Begeleiding Ondermijnende Jeugd
  • Financieel dienstverlener
  • Inclusiviteit & Diversiteit
  • Management
  • Veerkracht
  • Vrijwilligersmanagement
  • Weerbaarheid & agressie

Crimineel gedrag bij jongeren

Steeds meer jongeren dreigen af te glijden richting de (lichte) criminaliteit. Het begint veelal met kleine drugshandel. De cijfers van jeugdcriminaliteit lijken echter een spectaculaire daling te kennen. Dit heeft veelal te maken met de verminderde politiecapaciteit en daarmee ook de verminderde pakkans.

Lees verder

Over straatcultuur onder jongeren

Straatcultuur is een gezamenlijk gedragen gevoel onder groepen jongeren die zich veelal op straat ontmoeten. Het is overigens niet altijd per definitie een gevoel wat leeft onder jongeren die zich op straat ontmoeten. Het is een culturele uiting onder jongeren met een geheel ander normen en waardenkader dan de zogeheten ‘burgercultuur’. Deze term…

Lees verder

Agressieproblematiek binnen verschillende sectoren

‘Agressie’ is eigenlijk een container begrip voor allerlei vormen van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag. Iedere professional die de periodiek verplichte hanteren van agressie trainingen volgt, kent de stelregel: ‘Emotie mag, agressie niet’. Hoewel er niets op deze stelregel af te dingen is, ligt dit in de praktijk vaak wat ingewikkeld. Immers: iemand die heel boos is…

Lees verder

Wat is weerbaarheid?

Weerbaar zijn betekent dat je op een passende manier voor jezelf op kunt komen. De meeste mensen denken bij niet weerbaar gedrag aan mensen die niet voor zichzelf op durven te komen en wellicht gepest worden. Maar ook agressief gedrag, gedrag waarin je over de grenzen van een ander gaat, is niet weerbaar.

Lees verder

Over verschillende soorten agressie

Iedereen heeft wel een beeld van wat agressie is, een veel gehanteerde definitie van agressie is: “het gebruiken, of willen gebruiken, van geweld”. Dit lijkt een objectieve definitie. Niets is minder waar, want: wanneer is iets geweld, wanneer is iets een dreiging, en wie bepaalt dat?

Lees verder

Weerbaarheid vergroten met deze oefeningen

Werken aan weerbaarheid doe je het vooral door ervaringsleren. Met psychofysieke werkvormen ervaart een cursist wat werkt en vergroot zo onbewust zijn weerbaarheid.

Iedere weerbaarheidsbegeleider is continu op zoek naar leuke, ervaringsgerichte werkvormen: in dit blog geven we je er vier.

Lees verder

Dossier Agressiehantering

Agressie is specifiek gedrag dat iemand (on)bewust kan inzetten om iets duidelijk te maken, om iets kapot te maken of zelfs een ander schade toe te brengen. Er zijn veel verschillende theorieën die beschrijven waaruit agressie haar oorsprong vindt.

Wil je goed omgaan met agressief gedrag, wil je meer weten over het de-escaleren van agressief gedrag, of wil je hier juist een professionele en adviserende rol in uitvoeren?

Lees verder

Dynamisch leidinggeven op meerdere niveaus

Er zijn weinig thema’s waar zo veel over geschreven is als over leiderschap. Een relatief nieuwe term is het ‘dynamisch leidinggeven’. Er zijn verschillende definities van dynamisch leidinggeven. In de kern komt het er op neer dat je verschillende stijlen van leidinggeven afwisselt, afhankelijk van de omgeving en je team. Natuurlijk moet een leidinggevende helder…

Lees verder

Dossier Veerkracht

Wil jij ervoor zorgen dat jouw (kwetsbare) doelgroep goed om kan gaan met tegenslagen? Ze begeleiden om tegenslagen goed te verwerken en wil je de veerkracht van je doelgroep opkrikken naar een hoger niveau?

In dit dossier willen we je graag extra informatie geven omtrent veerkracht.

Lees verder

Werken als financieel dienstverlener, net dat stapje extra

Het werk van een financieel dienstverlener is er, door diverse ontwikkelingen, niet eenvoudiger op geworden.

In dit blog vertellen we je over problematiek vanuit het werkveld en wat je kunt verbeteren om je cliënten beter te helpen.

Lees verder

Een opleiding volgen tijdens Corona/lockdown. Wat kun je van Pons verwachten?

Onze coronaregels tijdens de lesdagen, lessen tijdens de lockdown én het voordeel van studeren tijdens een lockdown.

Lees het in ons blog.

Lees verder

Welke leiderschapsstijl past bij jou?

Leiderschap is ‘hot’. Google op ‘leiderschap’ en je krijgt binnen een paar seconden meer dan 4,5 miljoen hits. Met zoveel resultaten kun je door de bomen het bos niet meer zien.

Leiderschap komt in verschillende vormen, welke dat leggen we je hier uit.

Lees verder

Kan jouw doelgroep meer veerkracht gebruiken? Leer ze gezonde copingstrategieën

Je kunt de impact die een tegenslag op iemand heeft niet verkleinen, maar je kunt iemand wel helpen om effectiever met die tegenslag om te gaan.

Lees verder

Omgaan met agressie door het creëren van een goede groepsdynamica

Agressie en grensoverschrijdend gedrag, er bestaat geen makkelijke oplossing voor. Ontdek wat je met groepsdynamica kunt bereiken binnen jouw doelgroep.

Lees verder

Wat je moet weten wanneer je met vrijwilligers werkt

In dit bericht lees je alles over het werken met vrijwilligers, vrijwilligersmanagement, het beste uit je team halen en meer. Ontdek daarnaast onze tips over het werven en binnenboord houden van vrijwilligers.

Lees verder

Pons Academie over de onderstroom

Waar mensen met mensen werken is er altijd wel iets aan de hand. Het maakt niet uit of het vrijwilligers zijn of collega’s in dienstverband, gedoe hoort erbij. Zijn er problemen, dan gaan de managers oplossingen bedenken. Want dat is ze geleerd. Ze gaan…

Lees verder

Dossier | Inclusie en Diversiteit

Een volwaardige deelname aan de samenleving is niet voor ieder persoon vanzelfsprekend. Er zijn verschillende redenen waarom sommige mensen uitgesloten worden. De een heeft een beperking, de ander is te oud. Herkomst, seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn drie andere redenen waarom personen uitgesloten worden.

Lees verder

Help jouw doelgroep met het vergroten van hun weerbaarheid

Stevig in je schoenen in de huidige maatschappij? Het kan. Maar alleen wanneer je een gezonde portie weerbaarheid bezit. Ben je zelf flink weerbaar en is het je wens anderen rondom je net zo weerbaar, al dan niet nog weerbaarder, te maken? Dan schuilt er misschien wel een verborgen weerbaarheidsbegeleider in je.

Lees verder

Als vrijwilligerscoördinator nieuwe vrijwilligers werven en bij je organisatie betrekken

De participatiesamenleving heeft ons leven flink veranderd. Enerzijds zijn er meer vrijwilligers nodig, anderzijds vertrekken er ook vrijwilligers. Misschien is dit voor sommige vrijwilligers een moment van reflectie waarop zij tot de conclusie kwamen dat vrijwilligerswerk niet meer bij hen past, of de nieuwe wijze van werken niet meer bij hen past. De werving en…

Lees verder

Leer, als leidinggevende of vrijwilligerscoördinator, het beste uit je team te halen

De tijd dat een afdeling bestond uit 8 tot 15 mensen met een leidinggevende waar alle medewerkers met vragen terecht konden is voorbij. Tegenwoordig werken we in teams die niet zelden een stuk groter zijn dan 8 tot 15 mensen. In organisaties die met vrijwilligers werken was dat overigens regelmatig al zo. Coördinatoren vrijwillige inzet…

Lees verder

Jij wilt bewindvoerder worden, wat moet je van te voren weten?

Dossier bewindvoerder Jij wilt bewindvoerder worden, wat moet je van te voren weten? Heb jij interesse om bewindvoerder te worden en wil je jouw cliënten goed begeleiden binnen de huidige samenleving? Ontdek in dit blogbericht alles over het beroep, wat je van te voren moet weten en welke opleiding je hiervoor kunt volgen. Wil je…

Lees verder

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, hoe staan we er nu voor?

Na afloop van de tweede wereldoorlog werd in Nederland en ook elders in Europa in rap tempo de verzorgingsstaat opgebouwd. De staat kreeg een meer proactieve en nadrukkelijke rol. Naast de invoering van het ouderdomspensioen (1957 in vervolg op een noodwet uit 1947) en de algemene bijstandswet in 1965 werden de andere pijlers uitwerkt. De…

Lees verder

Persoonlijk onderwijs: wat is dat en waar merk ik dat aan?

Bij de Pons Academie geven we “persoonlijk” onderwijs. Wat mag je van ons verwachten? We zetten het hier uiteen. Wij vinden wij een informele sfeer erg belangrijk. Daarom werken we met kleine groepen, vullen onze lessen student-gericht in en schenken we je persoonlijke aandacht. Informele sfeer Uit onderzoek blijkt dat je het beste leert als…

Lees verder

Waarom is eigenwaarde zo belangrijk? Drie redenen waar je niet omheen kunt.

In al onze opleidingen komt het belang van eigenwaarde terug. Wij vinden dit zo belangrijk dat we durven stellen dat wij al onze studenten aan het einde hun opleiding hebben geleerd hoe zij aan de vergroting van eigenwaarde van hun cliënten kunnen werken. Waarom is dat nu zo belangrijk? We geven je drie redenen waar…

Lees verder

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website