Missie & Visie Pons Academie

Missie

Pons Academie gelooft in hoogwaardige opleidingen die een brug slaan tussen theorie en praktijk. Onze opleidingen dragen bij aan de deskundigheid en vaardigheden van hbo-geschoolde professionals die met mensen werken zodat zij met de juiste kennis en op een professionele manier hun werk kunnen doen.

Visie

Onze samenleving is in beweging en zal dat voorlopig ook blijven. Wij werken aan deskundigheidsbevordering van hbo-geschoolde professionals en leidinggevenden met opleidingen en scholingen. We hechten aan een persoonlijke benadering en werken daarom met groepen van maximaal 12 studenten*. Hierdoor kunnen onze docenten zich verdiepen in de persoonlijke leerwensen van al onze studenten.

Gedurende de opleidingen brengen de studenten het geleerde direct in de praktijk om een optimaal leerrendement én direct een Return on Investment te bewerkstelligen. Studenten leren bij ons dus zowel in de lessen, als op hun werkplek in de praktijk. Wij geloven in een ‘leven lang leren’. Wij willen ook na hun opleiding contact houden met onze studenten. We doen dat onder meer door ze de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan één van onze kenniskringen, of door hun expertise in te zetten als werkveld-deskundige.

*Een uitzondering hierop vormt de opleiding Allround Trainer Weerbaarheid. In deze opleiding werken we met maximaal 16 deelnemers.

Onze didactische visie

In onze opleidingen ondersteunen en faciliteren wij jouw individuele leerproces. Wanneer je begint met een van onze opleidingen, start je met het maken van een self-assessment: je maakt een inschatting van je eigen competenties in vergelijking met de eind-termen van de opleiding. Zo krijg je zicht op je eigen leerdoelen, zul je gerichter kunnen leren en weten onze docenten of er onderwerpen zijn die extra aandacht verdienen.

Wij faciliteren je leerproces op drie manieren: we bieden je kennis op de lesdagen, die je direct in de praktijk brengt en we ondersteunen je bij je zelfreflectie. Al onze opleidingen hebben dus drie componenten: kennis, praktijk in de vorm van werkplekleren en zelfreflectie. Aan het eind van je opleiding reflecteer je op het door jou afgelegde traject, weet je wat je met de opgedane kennis gaat doen en hoe je die kennis denkt te verbreden en verdiepen.

Wij volgen bij onze opleidingen de hieronder afgebeelde leercirkel van Kolb:

 

Leercirkel_Kolb

Doordat je het geleerde meteen in praktijk toepast krijg je direct een return on investment!