Missie

Pons Academie gelooft in hoogwaardige opleidingen die een brug slaan tussen theorie en praktijk. Onze opleidingen dragen bij aan de deskundigheid en vaardigheden van hbo-geschoolde professionals, werkzaam in het brede sociale werkveld zodat zij met de juiste kennis en op een professionele manier hun cliënten kunnen begeleiden.

Visie

Het sociale werkveld en het onderwijs zijn in beweging en zullen dat voorlopig ook blijven. Wij werken aan deskundigheidsbevordering van sociale professionals met opleidingen en scholingen. We hechten aan een persoonlijke benadering en werken daarom met groepen van maximaal 12 studenten*.

Gedurende de opleidingen brengen de studenten het geleerde direct in de praktijk om een optimaal leerrendement én direct een Return on Investment te bewerkstelligen. Wij geloven in een ‘leven lang leren’. Wij willen ook na hun opleiding contact houden met onze studenten.We doen dat onder meer door ze de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan één van onze kenniskringen, of door hun expertise in te zetten als werkveld-deskundige.

*Een uitzondering hierop vormt de opleiding Allround Trainer Weerbaarheid. In deze opleiding werken we met maximaal 16 deelnemers.

Onze didactische visie

In onze opleidingen ondersteunen en faciliteren wij jouw individuele leerproces. Wanneer je begint met een van onze opleidingen, start je met het maken van een self-assessment: je maakt een inschatting van je eigen competenties in vergelijking met de eind-termen van de opleiding. Zo krijg je zicht op je eigen leerdoelen en zul je gerichter kunnen leren.

Wij faciliteren je leerproces op drie manieren: we bieden je kennis op de lesdagen, die je direct in de praktijk brengt en we ondersteunen je bij je zelfreflectie. Al onze opleidingen hebben dus drie componenten: kennis, praktijk en zelfreflectie. Aan het eind van je opleiding reflecteer je op het door jou afgelegde traject, weet je wat je met de opgedane kennis gaat doen en hoe je die kennis denkt te verbreden en verdiepen.

Wij volgen bij onze opleidingen de hieronder afgebeelde leercirkel van Kolb:

 

Leercirkel_Kolb

Doordat je het geleerde meteen in praktijk toepast krijg je direct een return on investment!