Publicaties van Pons Academie

Bestellen

Lezen

het vergroten van de weerbaarheid van kinderen

Handboek Marietje Kessels project

Het Marietje Kessels Project bestaat uit een reeks van twaalf seksespecifieke lessen. Het doel van het project is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Om zo de kans te verkleinen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan grensoverschrijdend gedrag.

Handboek weerbaarheid

Handboek weerbaarheid

Het Handboek Weerbaarheid is dé leidraad voor iedere weerbaarheidstrainer, ervaren en onervaren. Het boek biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek van psychofysieke weerbaarheid. Het beschrijft de aandachtspunten voor praktisch iedere doelgroep en beschrijft hoe je een weerbaarheidstraining opzet en uitvoert. Het sluit af met een groot aantal voorbeeldwerkvormen.

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek

Nieuwe inzichten in verandermanagement. Succesvol veranderen: een aanpak voor de onderstroom. Door Berendineke Steenbergen
Een groot percentage, tot wel 70 %, van de reorganisaties mislukt. Dit komt onder meer doordat werknemers na een organisatieverandering minder goed functioneren dan ervoor. De veranderdoelen worden daardoor niet behaald. Hoe is dit negatieve effect te verminderen?

Basisschool Magazine

Basisschool Magazine

Wanneer kinderen niet weerbaar zijn, is de kans groot dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik zoals het geval is bij pesten, groepsdruk en sexting. Daarnaast is de kans groot dan zij zich schuldig maken aan machtsmisbruik, bijvoorbeeld omdat zij het moeilijk vinden om de groepsdruk te weerstaan. Lage weerbaarheid kan voor veel problemen zorgen. In dit magazine lees je tips om er in de klas aan te werken.