Omgaan met agressie door het creëren van een goede groepsdynamica

Agressie en grensoverschrijdend gedrag is een breed thema waar iedereen wel een mening over heeft. Helaas bestaan er geen makkelijke oplossingen, daarvoor is het thema te veelzijdig en te complex. Toch willen we in dit blogbericht een klein aspect van het grote geheel met je doornemen.

Agressie, het komt helaas steeds vaker voor

Sommige vormen van agressie, zoals moord en doodslag, komen minder voor dan vroeger. Andere vormen, denk aan kindermishandeling en discriminatie, verminderen niet. Dit ondanks allerlei interventies.

Andere vormen van agressie maken tegenwoordig meer slachtoffers dan voorheen. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld online bedreigingen, het thuis opzoeken van mensen of het geweld tegen hulpverleners.

Agressie op de werkvloer

Onder agressie op de werkvloer bedoelen we voornamelijk grensoverschrijdend gedrag van mensen buiten de organisatie naar medewerkers. Denk aan klanten of cliënten. Het gaat om fysiek geweld, maar ook om schelden, dreigen, intimideren, discrimineren en vernederen.

In sommige organisaties is er sprake van agressie tussen medewerkers onderling, dan gaat het om pesten en buitensluiten.

Agressie in de zorg

Mensen die in de zorg werken, kozen ooit voor hun beroep omdat zij graag anderen willen helpen. Meer dan ooit worden juist deze mensen geconfronteerd met grensoverschrijdend en agressief gedrag.

Nieuwsberichten over agressie tegen bijvoorbeeld ambulancemedewerkers staan ons allemaal goed voor ogen. Nieuw is dat professionals ook thuis worden lastiggevallen, wat extra bedreigend is.

Agressie tegen hulpverleners

Eigenlijk geldt het bovenstaande voor hulpverleners in het algemeen. Opvallend is dat hulpverleners vinden dat agressie er af en toe bij hoort, omdat de mensen waar zij mee werken nu eenmaal een gebrekkige emotie regulatie hebben en zichzelf niet kunnen helpen. Het klopt dat het voor sommige mensen moeilijker is om hun emoties te beheersen. Dit betekent echter niet dat agressie normaal gevonden moet worden. Er is gelukkig steeds meer kennis over hoe juist deze doelgroep begeleid kan worden.

Wat kun je doen wanneer jouw doelgroep te maken heeft met agressie?

Er is geen gemakkelijke oplossing voor agressieproblemen. Hanteren van agressie is geen trucje dat je kunt oplossen met een korte training voor de professionals alleen. Een aanpak waarin je, naast de vaardigheden van de professionals op de werkvloer, ook kijkt naar de organisatiecultuur en het agressiebeleid is noodzakelijk. Een medewerker moet zich vrij voelen om hulp te vragen en zich gesteund voelen door collega’s en het management. Er moet gedegen beleid zijn waardoor de agressor op geen enkele manier beloond wordt.

En dat klinkt allemaal veel gemakkelijker dan het is…

Wat hebben groepsdynamica en agressie met elkaar te maken?

Er zijn vele vormen van agressie. Sommige vormen van agressie hebben te maken met groepsdynamica. Uit de psychologie kennen we twee begrippen: groupthink en groupshift.

Groupthink verwijst naar het fenomeen waarbij een groep besluiten neemt waar niet altijd iedereen het mee eens is. Groepsleden houden echter hun mond omdat ze bang zijn om af gewezen te worden of omdat ze hun eigen mening niet belangrijk genoeg vinden.

Als er sprake is van groupshift, dan is de mening of het gedrag van een groep extremer dan wanneer gevraagd zou worden naar de meningen van de individuele leden van die groep.

Door deze (en andere) psychologische en groepsdynamische mechanismen kunnen mensen als het ware verleid worden om grensoverschrijdend gedrag te vertonen.

Wat is groepsdynamica volgens Pons?

Groepsdynamica is de discipline die zich bezighoudt met het gedrag en de psychologische processen binnen een sociale groep. Als je werkt aan een aanpak om agressie te beteugelen, dan is het belangrijk om iets te weten van groepsdynamica, zodat je een agressor kunt begrijpen.

Als trainer gebruik je die groepsdynamiek om op individueel niveau doelen te bereiken. Doordat je cursisten van elkaar af kunnen kijken en met elkaar in overleg kunnen, leren zij samen meer dan wanneer dezelfde cursist een individueel traject had gevolgd.

Groepsdynamica positief beïnvloeden?

Een negatieve groepsdynamiek kun je op veel manieren positief beïnvloeden, het stellen van heldere kaders en grenzen is er één van. Het belonen van positief en goed gedrag een andere.

Hoe belangrijk het is om aan vergroting van eigenwaarde te werken, wordt veelal vergeten. Wanneer iemand blij is met zichzelf, is het gemakkelijker om niet toe te geven aan groepsdruk of juist tegen de groep in te gaan. In de trainingen hanteren van agressie wordt hier expliciet aan gewerkt.

Beter omgaan met agressie en hier anderen in trainen?

De beïnvloeding van de groepsdynamiek is zeker niet de enige en misschien ook niet de belangrijkste manier om agressie te beteugelen. Na onze opleiding tot Trainer Agressiehantering ben je een echte agressie expert. Je kent een veelvoud aan mooie psychofysieke en ervaringsgerichte werkvormen om een groep vaardiger te maken in het beteugelen van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Je bent daarnaast in staat een analyse te maken van het beleid en de cultuur in een organisatie en kunt op dat gebied adviseren.

Alleen met een totale aanpak kun je agressie beteugelen.

Groepsdynamica-en-agressie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

Groepsdynamica-en-agressie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website