Leer, als leidinggevende of vrijwilligerscoördinator, het beste uit je team te halen

De tijd dat een afdeling bestond uit 8 tot 15 mensen met een leidinggevende waar alle medewerkers met vragen terecht konden is voorbij. Tegenwoordig werken we in teams die niet zelden een stuk groter zijn dan 8 tot 15 mensen. In organisaties die met vrijwilligers werken was dat overigens regelmatig al zo. Coördinatoren vrijwillige inzet hebben niet zelden 70 tot wel 400 vrijwilligers onder hun hoede.

Niet veranderd echter is onze psychologische ‘span of control’: een leidinggevende kan nog altijd maar 8 tot maximaal 15 mensen op een adequate manier begeleiden. Is jouw team groter, dan wordt het lastig om iedereen voldoende aandacht en waardering te geven.

Werken met teams wat moet je weten over het aansturen van je team?

Om dit psychologische probleem op te lossen werken we tegenwoordig niet meer in afdelingen, maar vooral in teams. Een team kun je omschrijven als een groep werknemers met een gemeenschappelijk doel, waarvan de leden veel zelforganisatie hebben.

Jouw werk als manager of coördinator is ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden zo goed mogelijk op orde zijn én dat de groepsdynamiek van dusdanige aard is dat iedereen optimaal kan functioneren. Dit houdt in dat jouw vaardigheden zich dienen te richten op het beïnvloeden van zowel de boven- als de onderstroom in de organisatie. Als jij in staat bent om een positieve invloed te hebben op de groepsdynamica én op de feitelijke randvoorwaarden, dan zal jouw team tot mooie resultaten komen.

Je team laten groeien in kwaliteit en kwantiteit

Er wordt veel meer dan vroeger van jou als teamleider gevraagd: je toont transformationeel en situationeel leiderschap, bent open, transparant en duidelijk, je behartigt de belangen van je team op strategisch niveau en draagt zorg voor de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een goede beoordelingscyclus. Dat is nogal wat.

Om dit te kunnen doen zorg je voor een goede vergaderhygiëne en maak je gebruik van instrumenten zoals een strategische personeelsplanning en bijvoorbeeld een vlootschouw.

De samenwerking binnen het team verbeteren

Wanneer mensen zich onveilig voelen kan er een situatie ontstaan waarin men weinig vertrouwen heeft in elkaar. Dit kan liggen aan onduidelijkheden: bijvoorbeeld over een aanstaande organisatieverandering, of over verantwoordelijkheden. Het kan ook zijn dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt gecorrigeerd, waardoor de onveiligheid groeit. De eerste stap in het oplossen van onveiligheid ligt in een analyse van de boven- en onderstroom; pas dan kun je de samenwerking verbeteren. Misschien helpt het om transparanter te communiceren, meer informatie te geven, of verantwoordelijkheden beter te omschrijven. Misschien moeten er grenzen getrokken worden. Wil jij de samenwerking in je team verbeteren, dan heb je dus zowel psychologische, als bedrijfskundige vaardigheden nodig.

Is werken met zelfsturende teams iets voor jouw organisatie?

Sommige organisaties gaan een stap verder en werken met zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams. Dergelijke teams hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hun doelen te behalen en beschikken over de bijbehorende bevoegdheden. Zaken als ziekteverzuim, het opvullen van vacatures en het doen van aankopen binnen de begroting, vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van het team.

Resultaatverantwoordelijk werken kent al een lange geschiedenis: 30 jaar geleden deed Scania hier al de eerste ervaringen mee op. Tot op heden is dat bedrijf het voorbeeld voor iedereen die werkt met gaat met zelfsturende teams. Recenter is Buurtzorg (een initiatief van Jos de Blok) een inspirerend voorbeeld.

Natuurlijk gaat het werken in resultaatverantwoordelijke teams niet zonder slag of stoot. De teamleden moeten nieuwe vaardigheden opdoen, zoals het opmaken en lezen van een begroting en een andere vorm van samenwerken. Een organisatie is dan ook al snel twee jaar bezig met de invoering ervan. Vaak krijgen zelfsturende teams de eerste paar jaar een teamcoach die hen ondersteunt.

Pons opleidingen waarbij jij leert het beste uit je team te halen

In onze managementopleidingen vergroot jij je vaardigheden om zowel de bovenstroom als de onderstroom te beïnvloeden. Werk jij met vrijwilligers en wil jij het beste uit je team halen? Kies dan voor onze opleiding Vrijwilligersmanagement.

Teams-leren-aansturen-Pons-Academie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

Teams-leren-aansturen-Pons-Academie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website