Dynamisch leidinggeven op meerdere niveaus

Er zijn weinig thema’s waar zo veel over geschreven is als over leiderschap. Een relatief nieuwe term is het ‘dynamisch leidinggeven’. Er zijn verschillende definities van dynamisch leidinggeven. In de kern komt het er op neer dat je verschillende stijlen van leidinggeven afwisselt, afhankelijk van de omgeving en je team.

Natuurlijk moet een leidinggevende helder in zijn verwachtingen van het team. Er is echter meer…

Welke manier van leidinggeven past bij je team?

Dynamisch leidinggeven betekent dat je je team niet alleen taakgericht aanstuurt, maar ook werkt aan relaties, motivatie, aandacht en betrokkenheid. Hierdoor vergroot je de autonomie van je medewerkers, dat is weer goed voor de prestaties. Het is overigens makkelijker gezegd dan gedaan: een beginnende medewerker vraagt immers iets anders van een leidinggevende dan een medewerker die bijna met pensioen gaat. Kijkende naar een compleet team; een team dat werkt in een veranderende organisatie vraagt om een andere leiderschapsstijl dan een stabiele organisatie.

Dynamisch leidinggeven betekent dat je zo goed mogelijk probeert aan te sluiten bij zowel de behoeften van de individuele teamleden, als bij de behoeften van het team als geheel. Je beïnvloedt de teamcultuur op een wijze die past bij de eisen die door de organisatie gesteld worden. Je beïnvloedt de onderstroom op een positieve manier die past bij de doelstellingen van je organisatie.

Door zo leiding te geven zorg je ervoor dat de teamleden optimaal kunnen presteren.

Past dynamisch leidinggeven bij jou?

Dat is nog niet zo makkelijk. Je moet namelijk continu schakelen tussen een taakgerichte en een mensgerichte stijl van leidinggeven. Je moet helder zijn in je verwachtingen en tegelijkertijd vertrouwen hebben in de autonomie van je medewerkers.

Iedere leidinggevende heeft een eigen stijl. Sommige leiders besteden uit zichzelf aandacht aan het wel en wee van hun medewerkers, maar zijn mogelijk minder duidelijk in de eisen die zij stellen.

Het omgekeerd kan ook: leiders die hun verwachtingen heel duidelijk formuleren, maar voorbij gaan aan het feit dat de ene medewerker de andere niet is en geen rekening houden met gebeurtenissen die prestaties op het werk beïnvloeden.

Jezelf als leider leren kennen is een eerste stap naar goed dynamisch leiderschap.

Hoe zorg je voor een goede combinatie?

Gelukkig kun je leiderschap ontwikkelen. Bijvoorbeeld door zelfreflectie, het opdoen van kennis over psychologie op de werkvloer en het effect van organisatieveranderingen.  

Meer lezen?

Wil je meer weten? Lees dan onze beide blogs over de onderstroom, de zeven wetten van de onder- en bovenstroom of ons blog over leiderschapsstijlen.

front-view-people-having-meeting-office

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

front-view-people-having-meeting-office

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website