Crimineel gedrag bij jongeren

Steeds meer jongeren dreigen af te glijden richting de (lichte) criminaliteit. Het begint veelal met kleine drugshandel. De cijfers van jeugdcriminaliteit lijken echter een spectaculaire daling te kennen. Dit heeft vooral te maken met de verminderde politiecapaciteit en daarmee ook de verminderde pakkans.

Hoe vaak komt crimineel gedrag voor bij jongeren?

Op dit moment gaat het volgens het Centraal Bureau voor Statistiek om gemiddeld 12,8 per 1000 minderjarigen die worden voorgeleid voor een misdrijf. In 2010 ging dit nog om 31,2 per 1000 jongeren. De cijfers laten een spectaculaire daling zien. Echter, wanneer je spreekt met mensen uit de jeugdhulpverlening, jongerenwerk of straathoekwerk zullen andere signalen komen. Met name de handel in softdrugs lijkt erg populair onder jongeren. Sociale media, zoals Snapchat en Telegram, zijn hiervoor een goed middel. Het is moeilijk om hier grip op te krijgen en de pakkans lijkt nihil.

Wat zijn aanleidingen zijn voor crimineel gedrag bij jongeren?

Er wordt al heel snel uitgegaan van een financiële prikkel, die uiteraard altijd wel aan de orde zal zijn. Echter, er zijn nog zoveel meer factoren die een rol spelen. Het kan te maken hebben met een stukje weerbaarheid, eigenwaarde, status. Het is ontzettend belangrijk om altijd de tijd te nemen om goed te onderzoeken welke reden een jongere heeft om de stap naar criminaliteit te zetten. Elk gedrag dient een doel, ga opzoek naar dat doel en je bent in staat het gedrag te veranderen.

In welke groepen zijn jonge overtreders te verdelen?

Jonge overtreders zijn te verdelen in meerdere categorieën. Zo heb je de first offenders die voor het eerst een delict plegen en in deze fase van het proces nog vatbaar zijn voor verandering. Dan zijn er de jongeren die uit dreigen te vallen in het onderwijs, problemen ervaren in het primaire steun gezin, of op welke andere leefgebieden dan ook. Zij zijn gevoelig voor negatieve patronen in het leven en daarmee sneller geneigd de grenzen van criminaliteit op te zoeken. Jongeren die veelvuldig in aanraking komen met politie en justitie worden elke keer moeilijker bereikbaar. Ze verharden en zullen zich steeds meer afzetten tegen de maatschappij.

Kun je voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit?

Volgens de bindingstheorie van Hirschi schuilt er in elk mens de neiging tot crimineel gedrag. Het zijn de positieve bindingen die voorkomen dat iemand daadwerkelijk de stap tot crimineel gedrag zet. Het is van belang dat er voldoende wordt ingezet op positieve bindingen, zoals hechting met het thuisfront, de maatschappij en sociale contacten.

Tegelijkertijd is er naast dit preventieve deel van groot belang dat er vanuit verbinding grenzen worden gesteld aan het gedrag. Hoe minder begrenzing jongeren ervaren, hoe makkelijker ze steeds opnieuw de grens over zullen gaan en steeds een stukje dieper in de criminaliteit terecht komen.

Hoe monitor je crimineel gedrag bij je doelgroep?

Het is belangrijk om op bepaalde signalen te letten. Hoe is bijvoorbeeld de binding met thuis, zijn ze nog veel thuis of zoeken ze steeds meer de grenzen op? Heeft iemand opeens veel geld te besteden? Zijn er veranderingen in de sociale omgeving? Heeft iemand opeens meerdere mobiele telefoons in zijn bezit? Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk om zonder waardeoordeel het gesprek open te houden. Alleen dan kun je samen met de jongere onderzoeken waarom hij doet wat hij doet.

Wat kun je betekenen voor je doelgroep?

Het is belangrijk om te leren werken met het principe van de weegschaal. Aan de ene kant ligt het gewicht van de criminaliteit, aan de andere kant het gewicht van perspectief. Als er weinig tot geen perspectief is, zul je zien dat de weegschaal van criminaliteit de lucht in schiet. Zodra er meer perspectief ontstaat, zul je ervaren dat de weegschaal van criminaliteit minder zwaar gaat wegen. Het is een voortdurend samenspel tussen preventie en repressie, voldoende gewicht aan perspectief geven en zorgen dat er last ontstaat van de criminaliteit door dit gedrag te begrenzen. Alles vanuit een voortdurende verbinding en nabijheid zonder waardeoordeel.

Wil je leren hoe je kunt voorkomen dat jongeren verleid worden naar crimineel gedrag? In onze opleiding Begeleiden van Ondermijnende Jeugd gaan we o.a. met dit onderwerp aan de slag. Daarnaast leer aspecten als je jongeren optimaal ondersteunen en meer te bereiken met je begeleiding van jouw doelgroep.

Crimineel-gedrag-bij-jongeren-Pons-Academie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

Crimineel-gedrag-bij-jongeren-Pons-Academie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website