Als vrijwilligerscoördinator nieuwe vrijwilligers werven en bij je organisatie betrekken

De participatiesamenleving heeft ons leven flink veranderd. Enerzijds zijn er meer vrijwilligers nodig, anderzijds vertrekken er ook vrijwilligers. Misschien is dit voor sommige vrijwilligers een moment van reflectie waarop zij tot de conclusie kwamen dat vrijwilligerswerk niet meer bij hen past, of de nieuwe wijze van werken niet meer bij hen past. De werving en het behoud van de vrijwilligers was altijd al een belangrijk thema, maar is nu nog actueler geworden.

Vrijwilligers werven

Hoewel bijna de helft van alle Nederlanders vrijwilligerswerk doet, blijft het toch vaak moeilijk vrijwilligers te werven. Als jouw organisatie niet zo bekend is, of een saai imago heeft, dan komen jouw vrijwilligers ergens anders terecht. Je kunt dan gebruik maken van sleutelfiguren, of projectmatig gaan werken, zodat vrijwilligers zich ook voor kortere tijd aan je organisatie kunnen binden en daardoor de drempel om zich aan te melden verkleint.

Vrijwilligers langer binnenboord houden

Als je de juiste vrijwilligers hebt wil je die natuurlijk behouden. Vrijwilligers hebben andere motivatoren om te werken dan betaalde krachten: ze hebben, met andere woorden, een ander psychologisch contract. Wat overeenkomt met betaalde medewerkers is dat ook zij zich graag gewaardeerd voelen. Goede afspraken, een prettige sfeer en af en toe een evaluatiemoment kunnen daarbij helpen. Eigenlijk ‘gewoon’ professioneel behandelen dus.

De B-cyclus, binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen

De meeste professionals die met vrijwilligers werken, kennen de B-cyclus en weten dat de verschillende aspecten van die cyclus aandacht behoeven en bij elkaar moeten aansluiten. Om dit op een goede manier te doen is het nuttig om een strategische personeelsplanning te maken. In een strategische personeelsplanning kijk je meerdere jaren vooruit en bepaal je welke vrijwilligers jij in de toekomst aan je organisatie wilt verbinden. Vervolgens bepaal je vanaf daar welke acties je moet ondernemen om dat voor elkaar te krijgen. Tegenwoordig kan dat niet zonder de inzet van talentmanagement.

Een prettige werksfeer creëren tussen vrijwilligers en werknemers

Een fijne samenwerking en prettige werksfeer zorgen ervoor dat vrijwilligers langer bij je organisatie blijven. Misschien een open deur, maar toch gaat dit nog wel eens fout. Betaalde krachten die zich bedreigd voelen door vrijwilligers of de communicatie tussen betaalde en vrijwillige medewerkers loopt niet lekker. Als je een prettige werksfeer wilt creëren, waarin iedereen zich gewaardeerd en gezien voelt, dan zal je moeten beginnen met duidelijkheid te krijgen over ieders positie. Een heldere positie van de vrijwilligers binnen de organisatie zorgt ervoor dat iedereen weet wat ieders meerwaarde is; deze is voorwaardelijk aan een sfeer van onderling respect en waardering.

Meer leren?

Vond je dit interessant en wil je meer leren over het werven en betrekken van vrijwilligers? Lees meer over onze opleiding Vrijwilligersmanagement en leer alle ins en outs over het werken met vrijwilligers.

Werken-met-vrijwilligers-nieuwe-vrijwilligers-werven

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

Werken-met-vrijwilligers-nieuwe-vrijwilligers-werven

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website