Agressieproblematiek binnen verschillende sectoren

‘Agressie’ is eigenlijk een container begrip voor allerlei vormen van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag. Iedere professional die de periodiek verplichte hanteren van agressie trainingen volgt, kent de stelregel: ‘Emotie mag, agressie niet’. Hoewel er niets op deze stelregel af te dingen is, ligt dit in de praktijk vaak wat ingewikkeld. Immers: iemand die heel boos is (emotie) kan ook heel intimiderend zijn. Wanneer is iets agressie en wanneer is iets emotie? In principe spreken we van agressie als iemand de grenzen van een ander over gaat, dat kan dus ook onbewust zijn.

In ons blog over verschillende soorten agressie leggen we uit welke soorten agressie er zijn.

Om agressie goed te begrijpen en handvatten te vinden om op een goede manier met de agressie om te gaan, is het belangrijk om te kijken in welke omgeving agressie plaatsvindt. Wat kun je als professional doen en wat is passend? Dit is sterk afhankelijk van de omgeving waarin je werkt.

In alle gevallen is een goede (zelf-)zorg om (secundaire) traumatisering te voorkomen nodig. Daarnaast is het nodig om grenzen te stellen en de veiligheid te bewaken – soms met aparte maatregelen. In dit blog gaan we in op de verschillen in de sectoren als het gaat om agressie.

Agressie op een (basis)school

Lastig en verstorend gedrag van kinderen is vaak verbonden met het verwerven van autonomie en hoort tot op zekere hoogte bij het opgroeien. Er zijn twee fasen in de ontwikkeling waarin dit streven naar autonomie een rol speelt: in de koppigheidsfase (2,5 tot 3,5 jaar) en in de adolescentie. Nu zal een driftbui van een klein kind niet snel als bedreigende agressie gezien worden.

In de adolescentie betreft het vooral het overtreden van normen en regels. Dat heeft een nuttig doel: uit onderzoek blijkt dat adolescenten die nooit iets uithalen, over het algemeen slechter scoren op sociale vaardigheden, acceptatie door leeftijdsgenoten en zelfvertrouwen.

Er is natuurlijk wel een grens aan wat nog ‘normale’ agressie is. Wordt die grens overschreden? Dan kan er sprake zijn van een oppositionele-opstandige stoornis of een norm overschrijdend-gedragsstoornis.

Kun je het voor zijn?

Hoewel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdigen in het algemeen niet geheel te voorkomen is, kunnen scholen veel doen om agressie te verminderen. Agressief gedrag ontstaat veelal naar aanleiding van een trigger zoals frustratie, gebrek aan informatie of miscommunicatie. Als het lukt deze triggers te voorkomen, verklein je de kans op agressief gedrag.

Goed luisteren kan de-escalerend werken en helpt om leerlingen heldere kaders te geven. Dat kan een leerkracht natuurlijk niet alleen. Het is belangrijk dat dit aandacht krijgt op de hele school. In ons blog “Omgaan met agressie door het creëren van een goede groepsdynamica” gaan we in op het effect van groepsdynamica op agressie.

Agressie in de zorg

Uit cijfers van het CBS blijkt dat maar liefst 52% van alle professionals in zorg en welzijn in 2019 te maken heeft gehad met agressie en geweld. Agressie is in deze sector een groot probleem. Frustratie, gebrek aan informatie of miscommunicatie kunnen hier een rol spelen – vaak is er sprake van frustratie agressie. We beschreven in ons blog over de verschillende soorten agressie dat er mensen zijn die agressie inzetten om iets te bereiken, bijvoorbeeld om eerder geholpen te worden.

Dementie en agressie

Een bijzondere groep waar we in de onze andere blogs nog geen aandacht hebben besteed, zijn mensen met dementie. Iemand met dementie heeft net als alle mensen behoefte aan rust, sociale contacten en comfort. Iemand met dementie kan echter steeds minder goed de wensen kenbaar maken en heeft daarnaast moeite om impulsen te beheersen. Dit onvermogen kan zich uiten in agressie naar de omgeving.

Agressie is een veelvoorkomend symptoom van de ziekte. Denk aan schelden, driftbuien of dreigen, maar ook fysiek geweld komt voor zoals knijpen, slaan, schoppen, bijten. Belangrijk is om te beseffen dat deze agressie niet op de persoon gericht is.

Andere oorzaken van agressie bij dementie zijn angst- en paniekgevoelens, frustratie omdat dingen niet lukken of wanen en hallucinaties.

Het belangrijkste voor naasten of zorgverleners die te maken hebben met agressie bij dementie? Rust bewaren, contact maken en haast voorkomen. Denk daarnaast aan de vele houdings- en uitstralingswerkvormen en oefeningen met stem en ademhaling.

Als je zelf de rust kunt bewaren, loopt een situatie minder snel uit de hand. Kijk daarnaast mee naar de dagroutine: iemand met dementie heeft baat bij een vaste dagroutine met voldoende beweging.

Agressie tegen hulpverleners

Tegen agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals politieagenten, ambulancepersoneel en leraren, wordt streng opgetreden. Hiervoor is er een aparte ‘Aanpak geweld tegen werknemers met een publieke taak’. Officieren van justitie eisen tegen verdachten van dit soort agressie een drie keer hogere straf dan in andere geweldszaken. Dit geldt ook voor geweld tegen omstanders die hebben ingegrepen. Daarnaast wordt er voorrang gegeven aan de opsporing van dergelijke daders.

Heeft jouw doelgroep te maken met agressie en wil jij hier iets in betekenen?

Wil jij professionals helpen beter met agressie om te gaan? Geef je misschien al agressie regulatie trainingen? Leer bij ons op de opleiding Trainer Agressiehantering hoe je dat het beste kunt doen.

Werk je met cliënten die zelf moeite hebben met hun agressie- en emotieregulatie? Kom dan naar onze opleiding Allround Trainer Weerbaarheid of Coach Individuele Weerbaarheid. In deze opleidingen leer je je doelgroep met respect voor zichzelf en voor de ander voor zichzelf op te komen.

Agressieproblematiek-binnen-verschillende-sectoren-Pons-Academie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

Agressieproblematiek-binnen-verschillende-sectoren-Pons-Academie

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website