Dossier bewindvoerder

Jij wilt bewindvoerder worden, wat moet je van te voren weten?

Heb jij interesse om bewindvoerder te worden en wil je jouw cliënten goed begeleiden binnen de huidige samenleving? Ontdek in dit blogbericht alles over het beroep, wat je van te voren moet weten en welke opleiding je hiervoor kunt volgen.

Wil je meer weten over de opleiding om bewindvoerder te worden? Alle (praktische) informatie over deze opleiding lees je op de pagina: Post-hbo opleiding beschermingsbewindvoerder.

Wat houdt bewindvoering precies in?

Wanneer iemand niet meer zelf in staat is om eigen geldzaken te regelen en hierdoor in serieuze geldproblemen is gekomen, kan bewindvoering ingezet worden als redmiddel. Ook financiële uitbuiting, psychische problemen zoals verslaving of een verstandelijke beperking kunnen problemen zijn die voorafgaan aan bewind.

In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer goederen onder bewind gekomen. Dit heeft meerdere oorzaken. De grootste oorzaak hiervoor is toch wel het steeds complexer worden van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het juist aanvragen van toeslagen. Wanneer iemand vergeet om hier de juiste wijzigingen in te maken, kan het gebeuren dat diegene ineens veel terug moet betalen, wat niet direct lukt.

Een andere oorzaak is vergrijzing en dementie. Oudere mensen moeten soms tegen zichzelf, soms tegen mensen om hen heen, beschermd worden. Wist je dat van ongeveer 30.000 ouderen per jaar financieel misbruik wordt gemaakt? Als bewindvoerder help jij mee om dit te voorkomen.

Ook problematische schulden of een geestelijke- of lichamelijke beperking kunnen ervoor zorgen dat iemand hulp nodig heeft bij zijn financiële situatie.

Het doel van bewindvoering? Orde brengen en soms ook houden binnen de financiële situatie van jouw cliënt.

Hoe goederen van iemand onder bewindvoering komen

Bewindvoering kan worden aangevraagd door de persoon zelf, maar ook door een partner, een familielid (tot de vierde graad), een mentor of een curator. Men doet aanvraag bij de kantonrechter en stelt hierbij direct een bewindvoerder voor. Beschermingsbewind wordt ingesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Welke taken voer je als bewindvoerder uit?

Als bewindvoerder is het jouw hoofdtaak om dat wat onder bewind is gesteld te beheren. Je zorgt ervoor dat zaken in stand blijven, goed worden geëxploiteerd en dat je hier administratie over voert.

Tot reguliere werkzaamheden valt ook het regelen van de financiële huishouding van de persoon waarvan de goederen onder bewind staan. Denk hierbij aan het aanvragen van toeslagen en/of bijstand, het doen van belastingaangifte en het in kaart brengen van alle inkomsten en uitgaven.

Hieronder een overzicht van de taken die behoren tot het takenpakket van een beschermingsbewindvoerder.

 • Het aanvragen van bewind, waarbij je zo nodig meegaat naar een zitting;
 • Inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen in kaart brengen;
 • Financiële huishouding, denk hierbij aan belastingaangifte doen, kwijtschelding aanvragen, bijstand aanvragen, toeslagen aanvragen, bankrekeningen beheren, maandoverzichten opstellen, post behandelen, betalingen verrichten, verzekeringen checken en indien nodig ziektekosten declareren;
 • Besluit tot verkoop van activa. Hierbij kun je denken aan een huis, boot of auto;
 • Is een verhuizing nodig? Dan heeft de bewindvoerder overleg met rechthebbende en familie omtrent het verkopen van de woning en/of inboedel;
 • Reguliere handelingen omtrent de onder bewind gestelde goederen;
 • Afbetalingsregelingen treffen;
 • In beperkte mate naar zitting(en) van de kantonrechter;
 • Contact onderhouden met gemeente en belastingdienst;
 • Indien nodig contact onderhouden met GGZ, mentor of (woon)begeleiding;
 • Contact onderhouden met rechthebbende.

Een aantal (financiële) taken die niet direct bij een bewindvoerder liggen, maar waar je wel mee te maken kunt krijgen, staan hieronder. Het kan zijn dat de woning van een cliënt ontruimt en verkocht moet worden. Hier kun je als bewindvoerder de opdracht voor geven aan bedrijven of makelaars die dit verder oppakken. Voor een aantal taken is een extra vergoeding te ontvangen.

 • Zeer problematische schulden;
 • Het ontruimen van een woning;
 • Het frequent bijwonen van een zitting kantonrechter;
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • Verkoop van onroerend goed of aandelen;
 • Belastingaangifte in box 2 of 3;
 • Administratie voor een persoonsgebonden budget;
 • Meegaan naar het UWV of een WSNP zitting;
 • Ingewikkelde nalatenschappen.

Wat is je salaris als bewindvoerder?

Wat je salaris is, is afhankelijk van een aantal punten. Ben je in loondienst en val je onder de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening? Dan heb je een andere vergoeding dan wanneer je bewindvoerder bent voor een familielid of wanneer je een eigen onderneming hebt. Ontdek hieronder wat bij jou van toepassing is.

Bewindvoerder met CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Als startende bewindvoerder ligt je salaris rond de € 2.500,- bruto per maand. Dit kan na een aantal jaren oplopen tot zo’n € 4.400,- per maand. Tot hoever je door kunt groeien, is afhankelijk van je opleidingen en je werkervaring in jaren.

Naast je vaste loon ontvang je 8% vakantiegeld en mogelijk een eindejaarsuitkering. Om goed op de hoogte te blijven, heeft een werknemer bewindvoerder vaak recht op een persoonlijk studie of loopbaan budget. Dit ligt meestal rond de 1,5% van je salaris.

Bewindvoerder zonder CAO

Ben jij bewindvoerder voor een familielid? Dan ontvang je een jaarvergoeding van € 626,-. Deze vergoeding gaat over het jaar 2020.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer heb je een wisselend inkomen. Het hangt vooral samen met het aantal zaken dat je in behandeling hebt en eventuele extra werkzaamheden met daarbij passende vergoedingen. De jaarbeloningen voor bewindvoering worden vastgelegd in de wet. Zo is de standaard vergoeding voor een professioneel bewindvoerder in 2020 € 1.153,- per zaak, voor 17 uur. Voor bewind met problematische schulden krijgt een bewindvoerder 23 uur (de standaard 17 uur, met 5 uur extra) en een bedrag van € 1.492,-. De vergoedingen zijn vergoedingen per jaar.

Een zelfstandig ondernemer zal zelf rekening moeten houden met btw en loonbelasting.

Je wilt bewindvoerder worden, welke stappen moet je zetten?

Vanuit de rijksoverheid zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Check of jij aan deze voorwaarden voldoet voor je aan een opleiding gaat beginnen. Je mag niet:

 • Zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan;
 • Tegelijkertijd Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn;
 • Direct behandelend hulpverlener zijn;
 • Behoren tot de leiding of het personeel van de instelling waar de betrokkene verzorging of begeleiding krijgt;
 • Organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling.

Voldoe jij aan de voorwaarden gesteld door de rijksoverheid? Mooi, dan mag jij mensen helpen met het ordenen en beheren van hun financiën.

Welke volgende stap kun je het beste zetten? Allereerst dien je te beschikken over financiële en juridische kennis. Een opleiding tot beschermingsbewindvoerder volgen, is een goede eerste stap.

Heb je deze opleiding afgerond, dan moet je voldoen aan alle eisen die gesteld worden in het Besluit Kwaliteitseisen, curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Meer informatie vind je op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Voldoe je aan deze gestelde eisen, dan worden alle rechtbanken hiervan op de hoogte gesteld. Het is aan de toezichthoudende rechtbank om te beoordelen of jij als bewindvoerder benoembaar bent.

De opleiding tot beschermingsbewindvoerder bij Pons Academie, net dat stapje verder

Met een post-hbo opleiding Beschermingsbewindvoerder kun jij de financiële belangen van je cliënt beter behartigen terwijl je tegelijkertijd de belangen van de samenleving niet vergeet. Je leert binnen de opleiding niet alleen rekening te houden met de financiële kant van het verhaal, maar ook met de persoon achter het probleem.

Ben jij al bewindvoerder, maar wil jij de belangen van je cliënt beter behartigen? Volg dan via Pons Academie alleen de verdieping beschermingsbewindvoerder. Deze verdieping zorgt ervoor dat je een goede gesprekspartner bent voor de rechter, je cliënt, eventuele hulpverleners, familie en schuldeisers.

Ervaring leert dat deze opleiding van grote meerwaarde is voor iedereen die al bewindvoerder is of een functie als bewindvoerder ambieert.

Benieuwd naar de studiebelasting?

De opleiding bij Pons Academie bestaat uit 12 lesdagen, waarvan 1 dag examentraining en een afrondend examen. Daarnaast dien je thuis rekening te houden met een studiebelasting van ruim 200 uur (zo’n 8 uur per week) en drie leerteambijeenkomsten.

Ben jij al bewindvoerder en wil je alleen de verdieping volgen? Dan is de studiebelasting ongeveer 92 uur.

Alle (praktische) informatie over deze opleiding lees je op de pagina: Post-hbo opleiding beschermingsbewindvoerder.

Inhoud dossier