Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in onze samenleving; bijna de helft van alle Nederlanders werkt jaarlijks tenminste één keer als vrijwilliger. In steeds meer organisaties, en steeds vaker, vervullen vrijwilligers een belangrijke rol. Onze opleiding Vrijwilligersmanagement biedt je niet alleen een schat aan inhoudelijke kennis, maar ook een methodiek om deze uitdagingen het hoofd te bieden: Action Learning.

Inhoud

Vrijwilligers blijken tegenwoordig minder bereid om zich voor langere tijd aan een organisatie te binden. Tegelijkertijd zorgen de maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat vrijwilligers een steeds grotere rol krijgen. Hierdoor blijft de vraag hoe je vrijwilligers kunt werven en je aan ze kunt binden onverminderd actueel. Met deze zeer actuele opleiding krijg je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de vrijwilligers een goede plek te geven in je organisatie.

Het resultaat

Doordat je kennis en vaardigheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau op doet, ben je optimaal voorbereid om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Je hebt een visie op de mogelijke inzet van vrijwilligers in jouw organisatie en kunt die op beleidsmatig niveau toepassen. Je bent op de hoogte van de relevante maatschappelijke actuele ontwikkelingen en weet welke effecten die hebben op jouw organisatie. Bovendien heb je een netwerk van mensen die met dezelfde uitdagingen bezig zijn en kunt dit netwerk door jouw deelname aan de kenniskring ook na de opleiding nog uitbouwen. Vanzelfsprekend volgen wij het Beroepsprofiel coördinator vrijwilligerswerk van Agora.

De lesdagen.

In de opleiding zijn drie verschillende modules te onderscheiden en een aantal praktijkdagen. Je sluit iedere module af met een reflectie op je eigen organisatie en haar missie: 

De organisatie en haar omgeving (Strategie) – In deze module staat de vraag centraal op welke wijze kan reageren op de veranderende omgeving centraal. Je krijgt een inleiding op de trends en ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen voor het werken met vrijwilligers. Deze kennis koppel je aan de missie en visie van jouw organisatie.

Teamvorming (de randvoorwaarden / tactisch niveau) – in deze module komen de uitgangspunten van goed personeelsmanagement van vrijwilligers aan bod en wordt aandacht besteed aan de werving en binding van vrijwilligers. Je doet kennis op over onder meer het psychologisch contract met vrijwilligers en de 5B-cyclus (binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen).

Het beste in je mensen naar boven halen (operationeel niveau)- In deze module kom je alles te weten over positieve psychologie, weerbaarheid, veerkracht en zingeving. Ook in deze module besteden we aandacht aan de 5B-cyclus en aan de interne en externe communicatie. Naast de drie modules is er een praktijkdag projectmanagement en financieel management om je concrete vaardigheden op dat gebied te vergroten.

Je eigen project

Bij Pons Academie staat de eigen werkpraktijk centraal. De lesstof die onze ervaren trainers je aanreiken is praktijkgericht. Je past de lesstof met onze Action Learning-methode meteen toe op een actueel knelpunt in je eigen organisatie. Natuurlijk wordt je hierbij begeleid door een ervaren action learning begeleider.

Leerteams
De studenten vormen leerteams van 4 of 5 studenten die elkaar gedurende de opleiding ondersteunen. Naast de opleidingsdagen plannen we tien leerteambijeenkomsten van twee uur. Hiervan worden er vijf begeleid. In deze bijeenkomsten vertaal je de kennis uit de lesdagen naar je eigen organisatie.