Bij Pons Academie gaan we ervan uit dat de leerervaringen en de theorie aan moeten sluiten bij jouw werksituatie. Middels de Action Learning methodiek werken we aan een concreet probleem in de eigen organisatie en zo breng je de theorie meteen in praktijk. Vanzelfsprekend ondersteunen ervaren Action Learning mentoren de studenten daarbij. Het voordeel is dat de opleiding hiermee leren en werken combineert.  

Gedurende de lesdagen bij Pons Academie wordt naast aandacht aan HRM, financiën en strategisch management ook aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, organisatieverandering, teamprocessen en organisatiepsychologie, waarbij we de zakelijke kant combineren met de menselijke aspecten van leidinggeven.

Inhoud

Het vak van de leidinggevende, manager of directeur verandert mee met veranderingen in de samenleving, de opkomst van zelfsturende teams en de toenemende inzet van vrijwilligers. Tegenwoordig wordt er van leidinggevenden meer dan ooit een dynamische manier van leidinggeven gevraagd die verbindt op verschillende niveaus. Met deze zeer actuele managementopleiding transformeert de Pons Academie haar deelnemers tot leidinggevenden van de 21e eeuw.

Het resultaat

Door de nieuwe manier van leidinggeven worden resultaten mogelijk die dat voorheen niet waren. Toch die ene cliënt kunnen helpen; toch de begeleiding kunnen intensiveren, of in het algemeen: het doel van je organisatie nóg beter kunnen bereiken.

Je krijgt naast gerichte en actuele theorieën ook een visie aangereikt die van jou een verbindende manager in een netwerkomgeving maakt; wisselende teams kan samenstellen en begeleiden, en een omgeving kan bouwen waarin het prestatieniveau van zijn teams floreert. Kortom, na afloop ben je onomstotelijk een manager van de nieuwste generatie.

 De lesdagen.

In de opleiding zijn vier verschillende modules te onderscheiden. Je sluit iedere module af met een reflectie op je eigen organisatie en haar missie:

De organisatie en haar omgeving - In deze module staat de vraag op welke wijze jouw organisatie kan reageren op de veranderende omgeving centraal. Hierin worden de uitgangspunten van strategisch management en maatschappelijk verantwoord ondernemen behandeld.

Teamvorming - In deze module komen de uitgangspunten van goed personeelsmanagement aan de orde en wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en zelfsturende teams.

Het beste in je mensen naar boven halen - In deze module kom je alles te weten over de bovenstroom en de onderstroom in organisaties, groepsdynamica en vitaliteit.

Leiderschap - Natuurlijk is er een module die jouzelf als leider centraal stelt. De focus ligt op verschillende vormen van leiderschap, verandercompetenties , weerbaarheid en veerkracht.

Naast de vier modules is er een module projectmanagement en financieel management om je concrete vaardigheden op dat gebied te vergroten.

Je eigen project

Bij Pons Academie staat de eigen werkpraktijk centraal. De lesstof die onze ervaren trainers je aanreiken is praktijkgericht. Je past de lesstof met onze Action Learning-methode meteen toe op een actueel knelpunt in je eigen organisatie. Natuurlijk wordt je hierbij begeleid door een ervaren action learning begeleider.

Leerteams

De studenten vormen leerteams van 4 of 5 studenten die elkaar gedurende de opleiding ondersteunen. Naast de opleidingsdagen plannen we tien leerteambijeenkomsten van twee uur. Hiervan worden er vijf begeleid. In deze bijeenkomsten vertaal je de kennis uit de lesdagen naar je eigen organisatie.