Bij Pons Academie gaan we ervan uit dat de leerervaringen en de theorie aan moeten sluiten bij jouw werksituatie. Middels de Action Learning methodiek werken we aan een concreet probleem in de eigen organisatie en zo breng je de theorie meteen in praktijk. Vanzelfsprekend ondersteunen ervaren Action Learning mentoren de studenten daarbij. Het voordeel is dat de opleiding hiermee leren en werken combineert.  

Gedurende de lesdagen bij Pons Academie wordt naast aandacht aan HRM, financiën en strategisch management ook aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, organisatieverandering, teamprocessen en organisatiepsychologie, waarbij we de zakelijke kant combineren met de menselijke aspecten van leidinggeven.