De drie pijlers van vrijwilligersmanagement

Er valt flink wat literatuur te vinden over het werven, het begeleiden van, en het verbinding maken met vrijwilligers. Ook zijn er mooie onderzoeken gedaan naar de tevredenheid en motivatoren van vrijwilligers. Maar wat zijn nu echt de belangrijkste punten om succesvol te werken met vrijwilligers? Volgens Pons Academie komt succesvol werken met vrijwilligers neer op drie pijlers:

• een professionele benadering,
• aandacht voor de specifieke motivatoren van de vrijwilligers
• een ondersteunende organisatie.

Een professionele benadering

Een vrijwilliger verwacht serieus genomen te worden. Een professionele benadering betekent dat je de vrijwilligers behandelt als een volwaardig werknemer. Anders, maar wel gelijkwaardig aan een betaalde kracht. Vrijwilligers zouden op de hoogte gesteld moeten worden van belangrijke besluiten en een duidelijke taak- en functiebeschrijving moeten hebben. Al deze zaken dragen bij tot een grotere motivatie en betere verbinding met de organisatie.

Aandacht voor de specifieke motivatoren van vrijwilligers

Jezelf ontwikkelen, mensen ontmoeten, van betekenis te zijn, status te hebben, je cv opbouwen, of een meer gestructureerde dagindeling: het zijn allemaal redenen om te werken, of dat nu betaald is of niet. Werk bepaalt een groot deel van je identiteit, in welke vorm dan ook. Op het eerste gezicht verschillen de redenen van vrijwilligerswerker dus niet zoveel met die van de medewerker in loondienst. Doordat de vrijwilliger echter geen salaris krijgt en dus voor zijn inkomen niet afhankelijk is van zijn werk, is zijn motivatie om te werken en daarmee zijn verwachtingen van het werk toch anders dan bij betaalde krachten.

Binnen de organisatiekunde wordt het begrip ‘psychologische contract’ gebruikt om de impliciete afspraken tussen werknemer en werkgever te beschrijven. Denk aan leuk en afwisselend werk, carrièremogelijkheden, de verwachting dat de inbreng van de werknemer serieus genomen wordt, of begrip en aandacht wanneer er in het privéleven van de werknemer iets ingrijpends gebeurt. Dergelijke verwachtingen zijn niet juridisch afdwingbaar, maar wel erg belangrijk. Wordt dit psychologisch contract verbroken, dan daalt de motivatie van de medewerker. Een vrijwilliger heeft een ander psychologisch contract dan een betaalde kracht. Zo bindt hij zich soms meer aan het werk dan aan de organisatie eromheen, waardoor het bijvoorbeeld moeilijker is om de vrijwilliger informatie over een organisatieverandering tot zich te laten nemen. Of om de vrijwilliger te bewegen de nieuwe portal te gebruiken. Om succesvol te werken met vrijwilligers is het belangrijk dit te beseffen.

Een ondersteunende organisatie

Deze specifieke kenmerken vragen om een ondersteunende organisatie die de vrijwilliger, en zijn leidinggevende, faciliteren om hun werk goed te doen.

3-pijlers-van-vrijwillersmanagement

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoek binnen de website

3-pijlers-van-vrijwillersmanagement

Ontvang de nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Zoeken binnen de website