Er worden steeds vaker trainingen gegeven aan verschillende groepen ouderen en aan mantelzorgers. Voor mantelzorgers met een multiculturele achtergrond is de training Leren Balanceren ontwikkeld. Deze training is opgenomen in de Databank Sociale Interventies van MOVISIE: https://www.movisie.nl/esi/leren-balanceren

In deze eendaagse masterclass leer je de algemene uitgangspunten voor het lesgeven in weerbaarheid aan ouderen en mantelzorgers, maar krijg je ook de handreiking voor het uitvoeren van de training Leren Balanceren. Al met al een zeer complete masterclass dus!

Uniek aan deze masterclass is de kleine groep waardoor er veel ruimte is voor eigen casuïstiek en vragen. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Inhoud

Concreet komen in de masterclass ouderen en mantelzorg de volgende onderwerpen aan bod:

* De belangrijke kenmerken van de huidige ouderen volgens de generatiesociologie;
* De aspecten waar je in een cursus aan ouderen wat betreft de fysieke mogelijkheden rekening mee moet houden;
* Uitgangspunten voor het opzetten van een cursus weerbaarheid aan ouderen;
* Uitgangspunten voor het opzetten van een cursus weerbaarheid aan mantelzorgers;
* Een uitleg en introductie in de cursus Leren Balanceren.

Aan het einde van deze masterclass kun je de cursus Leren Balanceren uitvoeren, maar heb je ook de nodige bagage om een cursus weerbaarheid aan mantelzorgers en aan ouderen te ontwikkelen.