PONS Academie

Laan van Chartroise 174
3552 EZ Utrecht
t: 030 2546701
e: info@ponsacademie.nl

kvk: 66781027
IBAN: NL91 INGB 0007 4838 72

Foto Hof van Chartreuse

 
Berendineke Steenbergen 

Berendineke is sociaal wetenschapper en bedrijfskundige. Weerbaarheid heeft een speciaal plekje in haar hart: zij is sinds 2001 methodiekontwikkelaar en opleider. In 2016 verscheen het ‘Handboek weerbaarheid’ waarin zij, samen met anderen, de ontwikkelde methodiek beschreef.

Arnold de Leeuw
Arnold is samen met Berendineke de oprichter van Pons Academie en fungeert als de spin in het web. Hij is co-auteur van het Handboek weerbaarheid en voorzitter van de Kenniskring Weerbaarheid.  

Diana Buis
Diana is bedrijfskundige en werkt (onder meer) als opleider in HRM-vakken voor verschillende bachelor opleidingen. Zij verzorgt ook voor onze opleiding Action Learning Hoger Management de HRM-module. 

Wilco Kruijswijk 
Wilco is deskundig op het gebied van zingeving en verbinding, ook in hoger management zeer relevante onderwerpen! 

Louella Rooijer
Louella werkt in het onderwijs en heeft een grote ervaring in het uitvoeren en opzetten van Action Learning Projecten. Zij is één van de Action Learning begeleiders voor deze opleiding. 

Hans van Alebeek
Hans is zelfstandig consultant en coach. Hij is betrokken geweest bij een groot aantal Action Learning projecten en heeft veel ervaring in met name de publieke sector. Hij is één van de Action Learning begeleiders van deze opleiding. 

Angele Verkaaik
Angele is onder meer begeleidingskundige en erkend supervisor. Zij werkt als zelfstandige. Zij besteedt binnen de opleiding Action Learning Management aandacht aan de vergroting van managementvaardigheden.

Susanne Verhoeven
Susanne’s vroegere topsportcarrière als meervoudig Nederlands kampioen Judo en Jiu-Jitsu heeft haar leven in het teken van ‘omgaan met agressie en weerbaarheid’. Zij heeft als bewegingskundige talloze cursussen verzorgd en de gevaarsbeheersing, omgaan met agressie en weerbaarheid.

Elbrecht Claus
Elbrecht Claus is in 2005 gestart met BALA – Centrum voor Kracht en Balans. Zij is specialist op het gebied van lichaamsgericht en ervaringsgericht werken. Naast weerbaarheidstrainer is zij yogadocente en hulpverlener.

Wilma Jansen
Wilma Jansen heeft na afronding van de pedagogische academie verschillende lichaamsgerichte opleidingen afgerond. Zij verzorgt sinds 1990 trainingen en workshops op het gebied van weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag. Tegenwoordig is zij onder meer docente, trainer en speltherapeute.|

Ronnie Roosenbrand
Ronnie werkt met verschillende doelgroepen waaronder licht verstandelijke beperkte jongeren met ernstige gedragsproblemen en met kinderen. Zijn sportieve vaardigheden en onderwijsachtergrond, tezamen met passie voor de doelgroepen waar hij mee werkt vormen de basis om de jongeren waar hij mee werkt weerbaarder te maken.

Mr. Marcel Schürmann

Casper Uneken
Na zijn studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Filosofie was Casper werkzaam op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming.