Tijdens deze korte opleiding leer je op individuele basis begeleiding te geven aan cliënten in de vergroting van hun weerbaarheid

 

Inhoud

 Steeds vaker worden weerbaarheidstrainers gevraagd om op individuele basis begeleiding te geven aan cliënten in de vergroting van hun weerbaarheid. Dat kunnen bijvoorbeeld adolescenten zijn die te maken hebben met pesten, cliënten met een stemmingsstoornis, mensen met een agressieprobleem, cliënten die te maken hebben met groepsdruk, maar ook werknemers in een reorganisatietraject.  

Tijdens deze interactieve opleiding komen zowel de theorie als praktijkoefeningen aan bod. Bijzonder is de kleinschalige opzet van deze opleiding (maximaal acht deelnemers) waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht en uitwisseling van kennis en ideeën. De opleiding bestaat uit zes lesdagen en een persoonlijk coachgesprek over jouw werkpraktijk.

Op de lesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie van weerbaarheid, veerkracht en stress:
  • weerbaarheid en veerkracht en de beïnvloedende factoren
  • stress en coping
  • verschillende psychologische theorieën, waaronder het stress-kwetsbaarheidsmodel en het JD-R-model
  • het verband tussen verliezen en conflicten
  • de persoon en zijn omgeving

Gespreksvaardigheden:
  • motiverende gespreksvoering
  • oplossingsgerichte vragen en oplossingsgerichte aanpak

Werken aan de vergroting van weerbaarheid:
  • ontspanning en mindfulness
  • grenzen ervaren en stellen
  • hulp vragen en bieden
  • confrontatietechnieken