Zowel verliezen als conflicten zijn wellicht de grootste ontregelaars in een mensenleven. Veelal overvallen ze ons onverwacht en genereren ze chaos en ontreddering. Conflicten en verliezen zijn onderling sterk met elkaar verbonden. Onder veel conflicten gaan verliezen schuil en achter het verlies zit vaak een conflict.
Veel conflicten worden niet aangegaan vanuit de angst voor het verlies.  Zo kan mogelijke onenigheid met een leidinggevende vermeden worden uit angst voor verlies van positie. Omgekeerd kan een verlies een opmaat zijn voor een conflict: bijvoorbeeld bij de ruzies die tussen partners kunnen ontstaan na een echtscheiding. Voor een goede integratie van het verlies en een oplossing van een conflict is een integrale aanpak, waarbij aandacht is voor beiden, daarom van groot belang.
 
Deze tweedaagse cursus gaat in op de verwevenheid tussen verliezen en conflicten. Na deze cursus kan je de dynamiek die hieraan ten grondslag ligt analyseren en effectiever omgaan met vraagstukken die hieraan raken.

Inhoud

In deze tweedaagse cursus doe je basiskennis op over verlies, rouw en conflicten en de effecten daarvan op het gedrag en emoties van degene die hiermee in aanraking komen. Door middel van de aangeleverde casuïstiek, worden gespreksvaardigheden geoefend. 

Dag 1
Verlies en conflict
  • De overeenkomsten tussen verlies en conflict
  • De verschillen tussen verlies en conflict
  • Verlies in relatie tot rouw
  • De verliescirkel
  • Conflicten: het ontstaan en verloop
  • Hechtingstijlen in relatie tot copingstijl
  • Het circulaire proces tussen ratio, gedrag en emoties
  • Het 4-G model

Dag 2
Het HART-model
  • Het HART-model als analysemodel voor conflicten en verliezen
  • Gespreksvoering aan de hand van casuïstiek